Skargi, wnioski

Wójt Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach pracy urzędu od 8:00 - 15:30, a w środy od 8:00 do 16:00 po telefonicznym uzgodnieniu.

Skargi z zakresu zadań Urzędu Gminy można też składać w sekretariacie pok. nr 17 czasie pracy Urzędu.

Tryb składania skarg reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.02.5.46) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego. (art. 221 - 256) (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje obywateli w każdy poniedziałek w godzinach 8.00- 11.00 w pok. nr 14. Jeśli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, obywatele są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Skargi i wnioski wpływające do Wójta Gminy są rejestrowane w sekretariacie (pok. nr 17) Urzędu Gminy Nur, w rejestrze skarg i wniosków.

Skargi i wnioski wpływające do Przewodniczącego Rady są rejestrowane w pok. nr 14 w Urzędzie Gminy Nur, w rejestrze skarg i wniosków

Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są przez merytoryczne stanowiska pracy Urzędu Gminy Nur, w godzinach pracy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2015 13:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Warchala
Ilość wyświetleń: 1942
14 października 2015 11:08 (Andrzej Warchala ) - Zmiana treści zakładki.
14 października 2015 11:00 (Andrzej Warchala ) - Zmiana treści zakładki.
14 października 2015 10:59 (Andrzej Warchala ) - Zmiana treści zakładki.