Zamówienia publiczne do 30.000 euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

GGP.6831.6.2020 zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie podziału nieruchomości w m. Zuzela.

Nur, 27 sierpnia 2020 r. GGP. 6831.6.1.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. : podziału nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zuzela Gmina Nur, oznaczonej jako działka Nr 77/2 i sporządzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji. &n

Rozeznanie cenowe dotyczące opracowania Programu opieki nad zabytkami na lata 2020 -2023 oraz aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków

Rozeznanie cenowe dotyczące opracowania Programu opieki nad zabytkami na lata 2020 -2023 oraz aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Nur reprezentowana przez Wójta Gminy - Rafała Kruszewskiego Adres: ul. Drohiczyń

GGP.6830.4.2020 Przeprowadzenie rozgraniczenia działki Nr 254/2 z działką Nr 254/1 położonych w obrębie geod. Godlewo-Mierniki, gm. Nur i sporządzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji

Nur, 6 lipiec 2020 r. GGP. 6830.4.2.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. : rozgraniczenia nieruchomości w obrębie geodezyjnym Godlewo Mierniki Gmina Nur, oznaczonych jako działka Nr 254/2 z działki