Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

IZD.271.1.4.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Ogłoszenie nr 510323727-N-2020 z dnia 02-01-2020 r. Gmina Nur: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

IZD.271.1.5.2019 Dowożenie i odwożenie uczniów do szkoły w Nurze w 2020 roku

Ogłoszenie nr 510323628-N-2020 z dnia 02-01-2020 r. Gmina Nur: Dowożenie i odwożenie uczniów do szkoły w Nurze w 2020 roku OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

IZD.271.1.3.2019 Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Nurze

Ogłoszenie nr 510251503-N-2019 z dnia 21-11-2019 r. Gmina Nur: Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Nurze OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obow

IZD.271.1.2.2019 Przebudowa drogi gminnej Nr 260516W w miejscowości Zaszków

Ogłoszenie nr 510143074-N-2019 z dnia 11-07-2019 r. Gmina Nur: Przebudowa drogi gminnej Nr 260516W w miejscowości Zaszków OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

IZD.271.1.1.2019 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę Nur

Ogłoszenie nr 510119182-N-2019 z dnia 13-06-2019 r. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę Nur OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie

IZD.271.1.7.2018 Dowożenie i odwożenie uczniów do szkoły w Nurze w 2019 rokou

Ogłoszenie nr 510024393-N-2019 z dnia 07-02-2019 r. Gmina Nur: Dowożenie i odwożenie uczniów do szkoły w Nurze w 2019 roku OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

IZD.271.1.6.2018 Dowożenie i odwożenie uczniów do szkoły w Nurze w 2019 roku

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Ogłoszenie nr 500299563-N-2018 z dnia 14-12-2018 r. Gmina Nur: Dowożenie i odwożeniu uczniów do szkoły w Nurze w 2019 roku OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

IZD.271.1.5.2018 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Ogłoszenie nr 500205836-N-2018 z dnia 28-08-2018 r. Gmina Nur: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi