Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Od 29 czerwca 2020 r. do 13 lipca 2020 r. nie wpłynęły uwagi, opinie i wnioski dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

***********************************************************************************************************************************************************************

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

 projektu Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

 Na podstawie zarządzenia Nr 37/2020 z 26 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 oraz uchwały nr VI/28/2011 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Nur zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

  Uwagi, opinie i wnioski dotyczące projektu Programu można składać od 29 czerwca 2020 r. do  13 lipca 2020 r. za pomocą formularza dostępnego poniżej, osobiście, pocztą tradycyjną  lub  pocztą elektroniczną na adres:

 Urząd Gminy Nur ul. Drohiczyńska 2

07-322 Nur

ugnur@gminanur.pl

od poniedziałku do piątku od 7:30-15:30

  Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021

  Formularz zgłaszania opinii

==========================================================================================

Wójt Gminy Nur zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 10.12.2019 r. przez Stowarzyszenie "Zespół Śpiewaczy Nadbużanie".

Tytuł zadania publicznego: "IV Spotkanie Kolędnicze"

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 17.12.2019 r. każdy może  zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nur, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur lub pocztą elektroniczną na adres: ugnur@gminanur.pl.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.).

   Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

==========================================================================================

Wójt Gminy Nur zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 12.11.2019 r. przez Stowarzyszenie "Towarzystwo Przyjaciół Nura".

Tytuł zadania publicznego: "Jarmark Bożonarodzeniowy Ziemi Nurskiej"

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 19.11.2019 r. każdy może  zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nur, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur lub pocztą elektroniczną na adres: ugnur@gminanur.pl.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.).

  Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

==========================================================================================

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

 projektu Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 Na podstawie zarządzenia Nr 58/2019 z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 oraz uchwały nr VI/28/2011 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Nur zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

  Uwagi, opinie i wnioski dotyczące projektu Programu można składać od 23 sierpnia 2019 r. do  09 września 2019 r. za pomocą formularza dostępnego poniżej, osobiście, pocztą tradycyjną  lub  pocztą elektroniczną na adres:

 Urząd Gminy Nur ul. Drohiczyńska 2

07-322 Nur

ugnur@gminanur.pl

od poniedziałku do piątku od 7:30-15:30

  Formularz zgłaszania opinii oraz projekt programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

  Program współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

=========================================================================================

Wójt Gminy Nur zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 15.07.2019 r. przez Stowarzyszenie "Zespół Śpiewaczy Nadbużanie".

Tytuł zadania publicznego: "Święto Pieczonego Ziemniaka"

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 25.07.2019 r. każdy może  zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nur, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur lub pocztą elektroniczną na adres: ugnur@gminanur.pl.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450).

  Święto pieczonego ziemniaka - oferta Zespołu Śpiewaczego Nadbużanie

=========================================================================================

Wójt Gminy Nur zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 19.03.2019 r. przez Stowarzyszenie "Towarzystwo Przyjaciół Nura".

Tytuł zadania publicznego: "Jarmark Wielkanocny Ziemi Nurskiej w Nurze"

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 26.03.2019 r. każdy może  zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nur, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur lub pocztą elektroniczną na adres: ugnur@gminanur.pl.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.).

  Oferta realizacji zadania publicznego pn. Jarmark Wielkanocny Ziemi Nurskiej w Nurze

==========================================================================================

Wójt Gminy Nur zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 29.01.2019 r. przez Stowarzyszenie "Zespół Śpiewaczy Nadbużanie".

Tytuł zadania publicznego: "Cykl spotkań i koncertów z Zespołem Śpiewaczym Nadbużanie"

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 06.02.2019 r. każdy może  zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nur, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur lub pocztą elektroniczną na adres: ugnur@gminanur.pl.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450).

  Oferta Zespołu Śpiewaczego Nadbużanie

==========================================================================================

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

 projektu Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

 Na podstawie zarządzenia Nr 51/2018 z 02 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 oraz uchwały nr VI/28/2011 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Nur zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

  Uwagi, opinie i wnioski dotyczące projektu Programu można składać od 02 października 2018 r. do  16 października 2018 r. za pomocą formularza dostępnego poniżej, osobiście, pocztą tradycyjną  lub  pocztą elektroniczną na adres:

 Urząd Gminy Nur ul. Drohiczyńska 2

07-322 Nur

ugnur@gminanur.pl

od poniedziałku do piątku od 7:30-15:30

  Formularz zgłaszania opinii oraz projekt programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

  Program współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

  Protokół z przebiegu konsultacji Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami poazrządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

==========================================================================================

Wójt Gminy Nur zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 16.04.2018 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki Publicznej Gminy Nur.

Tytuł zadania publicznego: Wsparcie organizacji bibliotecznego konkursu "Moim znakiem Orzeł Biały"

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 25.04.2018 r. każdy może  zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nur, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur lub pocztą elektroniczną na adres: ugnur@gminanur.pl.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450).

  Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

=========================================================================================

Wójt Gminy Nur zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 06.03.2018 r. przez stowarzyszenie zwykłe "Towarzystwo Przyjaciół Nura".

Tytuł zadania publicznego: Jarmark Wielkanocny Ziemi Nurskiej w Nurze.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od 12.03.2018 r. do dnia 19.03.2018 r. każdy może  zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nur, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur lub pocztą elektroniczną na adres: ugnur@gminanur.pl.

Podstawa prawna:art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450).

   Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

=========================================================================================

Wójt Gminy Nur zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 05.10.2017 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki Publicznej Gminy Nur.

Tytuł zadania publicznego: Mikołajki dla dzieci.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od dnia 11.10.2017 r. do 18.10.2017 r. każdy może  zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nur, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur lub pocztą elektroniczną na adres: ugnur@gminanur.pl.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn.zm.).

   Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

=========================================================================================

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

 projektu Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

 Na podstawie zarządzenia Nr 36/2017 z 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 oraz uchwały nr VI/28/2011 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Nur zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

  Uwagi, opinie i wnioski dotyczące projektu Programu można składać od 01 września 2017 r. do  18 wrzesnia 2017 r. za pomocą formularza dostępnego poniżej, osobiście, pocztą tradycyjną  lub  pocztą elektroniczną na adres:

 Urząd Gminy Nur ul. Drohiczyńska 2

07-322 Nur

ugnur@gminanur.pl

od poniedziałku do piątku od 7:30-15:30

  Formularz zgłaszania opinii do projektu Programu

  Program współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

   Protokół z przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

********************************************************************************************************

Wójt Gminy Nur zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 16.05.2017 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki Publicznej Gminy Nur.

Tytuł zadania publicznego: Doposażenie czytelni Biblioteki Publicznej Gminy Nur.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od dnia 25.05.2017 r. do 01.06.2017 r. każdy może  zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nur, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur lub pocztą elektroniczną na adres: ugnur@gminanur.pl.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn.zm.).

  Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Doposażenie czytelni Biblioteki Publicznej Gminy Nur

********************************************************************************************************

******************************************************************************************************Protokół z przebiegu konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Nur

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

 

Termin konsultacji: od 02.11.2016 r. do 18.11.2016 r.

Przedmiotem konsultacji było wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów działających na terenie gminy Nur na temat projektu „Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok".

Konsultacje polegały na złożeniu opinii na piśmie po uprzednim zapoznaniu się z projektem "Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Projekt programu współpracy został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Nur www.gminanur.pl oraz był dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Nur, ul. Drohiczyńska 2 pok. Nr 17.

Opinie można było składać w Urzędzie Gminy w pok. Nr 17 lub przesłać pocztą albo e-mail na adres: ugnur@gminanur.pl.

W wyznaczonym terminie wpłynęły opinie Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Nura”. Zestawienie zgłoszonych opinii i uwag oraz informacje o ich uwzględnieniu zawiera załącznik do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

W pliku poniżej umieszczono skan protokołu wraz z załącznikiem.

  Protokół z przebiegu konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

****************************************************************************************************

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

 projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

 Na podstawie zarządzenia Nr 90/2016 z 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 oraz uchwały nr VI/28/2011 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Nur zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

  Uwagi, opinie i wnioski dotyczące projektu Programu można składać od 02 listopada 2016 r. do  18 listopada 2016 r. za pomocą formularza dostępnego poniżej, osobiście, pocztą tradycyjną  lub  pocztą elektroniczną na adres:

 Urząd Gminy Nur ul. Drohiczyńska 2

07-322 Nur

ugnur@gminanur.pl

od poniedziałku do piątku od 7:30-15:30


==========================================================================================

  Formularz zgłaszania opinii oraz projekt programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2015 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Warchala
Ilość wyświetleń: 3967
11 sierpnia 2020 14:12 (Andrzej Warchala) - Zmiana treści zakładki.
26 czerwca 2020 11:26 (Andrzej Warchala) - Zmiana treści zakładki.
26 czerwca 2020 11:23 (Andrzej Warchala) - Zmiana treści zakładki.