Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 2A dla potrzeb wodociągu wiejskiego – grupowego w miejscowości Ołowskie oraz likwidacji otworu studziennego nr 2, na działkach nr geod. 238/2 i 239/4 obręb Ołowskie, gmina Nur, powiat ostrowski, woj. mazowieckie”

Nur, 03 kwietnia 2020 r. GGP.6220.3.2020 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Wójt Gminy Nur działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńst

Obwieszczenie o otrzymanych opiniach w postępowaniu admninistracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 2A dla potrzeb wodociągu wiejskiego - grupowego w miejscowości Ołowskie oraz likwidacji otworu studziennego nr 2, na działkach nr geod. 238/2 i 239//4 obręb Ołowskie

Nur, 02 kwietnia 2020 r. GGP.6220.3.2020 OBWIESZCZENIE O OTRZYMANYCH OPINIACH W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Wójt Gminy Nur działając na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Nur, 4 lutego 2020 GGP.6220.3.2020 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEBO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Wójt Gminy Nur działając na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Nur, 3 lutego 2020 GGP.6220.2.2020 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEBO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Wójt Gminy Nur działając na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Informacja o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

WÓJT GMINY NUR informuje : Rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinni w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. złożyć do wójta odpowiedni wniosek wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31...

Obwieszczenie Wójta Gminy Nur z 02 lipca 2019 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w/w planu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nur o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w/w planu Na podstawie ar

Informacja o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

WÓJT GMINY NUR informuje : Rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinni w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. złożyć do wójta odpowiedni wniosek wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia...

Zmiana czasu pracy 24 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Nur

Informacja W dniu 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) - Wigilia- Urząd Gminy Nur będzie czynny do godziny 14:00