Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

WÓJT GMINY NUR informuje : Rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinni w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. złożyć do wójta odpowiedni wniosek wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31...

Obwieszczenie Wójta Gminy Nur z 02 lipca 2019 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w/w planu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nur o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w/w planu Na podstawie ar

Informacja o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

WÓJT GMINY NUR informuje : Rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinni w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. złożyć do wójta odpowiedni wniosek wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia...

Zmiana czasu pracy 24 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Nur

Informacja W dniu 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) - Wigilia- Urząd Gminy Nur będzie czynny do godziny 14:00

Informacja o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Nur informuje, ze wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać od 01 lutego do 29 lutego 2016 r. w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Nur (I piętro). Do wniosku należy załączyć faktury potwierdzające zakup paliwa w okresie od 01 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia...

Kwalifikacja wojskowa 2016

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016 NA CZYM POLEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA? Głównym celem Kwalifikacji Wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego...

Informacja o dniach wolnych od pracy

********************************************************************* Zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2017 Wójta Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2017 r. ustala się, że dzień 2 stycznia 2017 r. jest dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nur, w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 6 stycznia 2018 r....

Informacja o czynnościach okazania granic nieruchomości podlegającej podziałowi

Na wniosek właścicieli działek dzielonych w związku z regulowaniem stanu prawnego drogi publicznej nr 260523W (ulica Łomżyńska w Nurze) Urząd Gminy Nur informuje, że 16 grudnia 2015 r. w godzinach od 11:00 do 13:00 geodeta Pan Janusz Hoffman na życzenie zainteresowanych stron okaże granice dzielonych nieruchomości.