Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
508/2020 Inne dokumenty Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej ZNS.7040.35.2020.AK
stwierdzono, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa obory rusztowej wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej do 105,8 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. do 1600 m3 oraz niezbędną infrastrukturą" na działkach nr ewid. 328, 329 i 330/3 w obrębie geodezyjnym Nur, gm. Nur nie jest wymagane.
GGP.6220.5.2020
507/2020 Inne dokumenty Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim LU.ZZŚ.2.4360.106m.2020.KK
nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na brak negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne
GGP.6220.5.2020
506/2020 Inne dokumenty Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie WOOŚ-I.4220.1036.2020.ACH
dla przedsiewzięcia pn. "Rozbudowa obory rusztowej wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej do 105,8 DJP, wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. do 1600 m3 oraz niezbędną infrastrukturą, nie istnie konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
GGP.6220.5.2020
505/2020 Decyzje Decyzja
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie-obory dla krów mlecznych o 16 DJP, łączna obsada w całym gospodarstwie do 93 DJP na działce nr 118 w Godlewie Wielkim
GGP.6220.4.2020
504/2020 Inne dokumenty Opinia WOOŚ-I.4220.476.2020.AGO.3
dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa - obory dla krów mlecznych o 16 DJP, łączna obsada w całym gospodarstwie do 93 DJP" na działce nr 118 w obrębie geodezyjnym Godlewo Wielkie, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
GGP.6220.4.2020
503/2020 Inne dokumenty Opinia Sanitarna ZNS.471.13.2020.AK
stwierdzono, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa obory dla krów mlecznych o 16 DJP, łączna obsada w całym gospodarstwie do 93 DJP na działce nr ewid. 118 w miejscowości Godlewo Wielkie
GGP.6220.4.2020
502/2020 Inne dokumenty Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim
nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
LU.ZZŚ.2.4360.1062020.JB
501/2020 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory rusztowej wolnostojącej o obsadzie docelowej do 105,8 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. do 1600 m3 oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nur, woj. mazowieckie GGP.6220.5.2020
500/2020 Inne dokumenty Opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim LU.ZZŚ.2.4360.41.2020.JB
stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na brak negatywnego wpływu przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 260502W Strękowo Nieczykowskie-Żebry-Laskowiec, na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne
GGP.6220.2.2020
499/2020 Inne dokumenty Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie WOOŚ-I.4220.151.2020.BS
dla przedsięwzięci9a polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 260502W Strękowo Nieczykowskie - Żebry- Laskowiec nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, istniej konieczność określenia w decyzji wymagań , o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś
GGP.6220.2.2020