Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów

Informuje się, że na podstawie § 8 ust.1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433). Od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Nur i Gminny Ośrodek Pomocy...

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nurze, 07-322 Nur, ul. Łomżyńska 14

WÓJT GMINY NUR OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nurze, 07-322 Nur, ul Łomżyńska 14 I. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA N

Informacja o posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy Nur

22 lipca 2020 roku (środa) o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy pokój nr 21 (na podstawie § 47 ust.2 i 3 Statutu Gminy Nur – będzie to wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy). Temat posiedzenia: 1. Otwarcie i wybór przewodniczącego wspólnego posiedzenia. 2. Informacja o stanie porządku publicznego i b

Informacja o sesjach Rady Gminy Nur

W dniu 12 października 2020 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Nr 21 w budynku Urzędu Gminy Nur,