Elektroniczna Skrzynka Podawcza

INFORMACJA- INSTRUKCJA

Uwaga! Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkowanika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne .

Po założeniu konta i zalogowaniu się do systemu można pobrać formularz wniosku do urzędu.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu :

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu Gminy Nur (7:30 - 15:30) do Sekretariatu mieszczącego się w pokoju nr 17(na I piętrze) przy ulicy Drohiczyńskiej 2 na następujących nośnikach danych:
 • dyskietka 1,44 MB
 • pendrive
 • płyta CD-RW, DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu :

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdEs-BES
 2. Akceptowane formaty załączników to :
 • DOC,RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF,TIF,BMP,JPG
 • PDF
 • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jedengo formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 listopada 2015 17:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Warchala
Ilość wyświetleń: 972
12 listopada 2015 15:26 (Andrzej Warchala ) - Zmiana treści zakładki.
11 listopada 2015 17:39 (Andrzej Warchala ) - Zmiana treści zakładki.
11 listopada 2015 17:39 (Andrzej Warchala ) - Dodanie nowej zakładki.