Stanowiska

Skarbnik Gminy

Sekretarz Gminy

Kierownik USC

Samodzielne stanowisko ds organizacyjnych

Samodzielne stanowisko ds gospodarki gruntami i planowania przestrzennego

Samodzielne stanowisko ds inwestycji, zamówień publicznych i dróg

Referat finansowy - wymiar podatku i opłat

Referat finansowy - księgowość budżetowa

Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Referat finansowy - księgowość budżetowa

Referat Finansowy - księgowość podatkowa

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 września 2015 15:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Warchala
Ilość wyświetleń: 4822
05 stycznia 2020 12:30 (Andrzej Warchala ) - Usunięcie stanowiska: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nurze.
31 października 2019 16:20 (Andrzej Warchala ) - Usunięcie stanowiska: odwołana.
31 października 2019 16:20 (Andrzej Warchala ) - Zmiana danych stanowiska: odwołana.