Stanowiska

Skarbnik Gminy

Sekretarz Gminy

Kierownik USC

Samodzielne stanowisko ds organizacyjnych

Samodzielne stanowisko ds gospodarki gruntami i planowania przestrzennego

Samodzielne stanowisko ds inwestycji, zamówień publicznych i dróg

Referat Finansowy - księgowość budżetowa

Referat finansowy - wymiar podatku i opłat

Referat finansowy - księgowość budżetowa

Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Referat finansowy - księgowość budżetowa

Referat Finansowy - księgowość podatkowa

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 września 2015 15:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Warchala
Ilość wyświetleń: 5831
11 marca 2020 07:43 (Andrzej Warchala ) - Zmiana danych stanowiska: Referat Finansowy - księgowość budżetowa.
11 marca 2020 07:42 (Andrzej Warchala ) - Dodanie stanowiska: Skarbnik Gminy.
11 marca 2020 07:41 (Andrzej Warchala ) - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds księgowości budżetowej.