Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Materiały szkoleniowe dla OKW.

  Prezentacja dla OKW z Krajowego Biura Wyborczego

  Prezentacja dla OKW z Krajowego Biura Wyborczego cd.

  Protokół szkoleniowy dla OKW z Krajowego Biura Wyborczego

***************************************************************************************************************************************************************************

POSTANOWIENIE NR 28/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrolęce I z dnia 07 czerwca 2020 r. w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczycli w wyboracli Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

  Postanowienie Nr 28/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrolęce I z dnia 07 czerwca 2020 r. w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczycli w wyboracli Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

***************************************************************************************************************************************************************************

Poprawiony wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.

  Poprawiony wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju

  Uchwała Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

  WZÓR Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

***************************************************************************************************************************************************************************

Postanowienie Nr 17/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

  Postanowienie nr 17/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 20 kwietnia 2020 r.

********************************************************************************************************

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

******************************************************************************************************

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I
z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Nur obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I informuje, co następuje:

 § 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00  w siedzibie Urzędu Gminy Nur.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nur.

§ 3.

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników wyborczych komitetów   wyborczych   w   terminie   ustawowym,   o   którym   mowa   w   art.   182   §   5 i biorący udział w losowaniu,  kolejni  zgłoszeni  przez  wszystkich pełnomocników  wyborczych, w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej.

 § 4.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I

/ - / Tomasz Lucjan Deptuła


****************************************************************************************************

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I z dnia 9 kwietnia 2020 r.

  Informcja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9 kwietnia 2020 r.

****************************************************************************************************

INFORMACJA

Wójta   Gminy NUR

o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

    Stosownie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522),tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgłoszenia kandydatów, przez pełnomocników wyborczych lub osoby upoważnione przez pełnomocników wyborczych, do składów obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., przyjmowane są w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt ugnur@gminanur.pl , najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. (piątek  ) w godzinach pracy Urzędu Gminy Nur, tj. 7:30 – 15:30.

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.

Oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do Urzędu Gminy Nur ul. Drohiczyńska 2 07-322 Nur tradycyjną pocztą(oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Nur pod numerem 86 2779907 lub 86 2779900

 

                                                                                                               Wójt

                                                                                                 /-/ Rafał Kruszewski

  Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

  Uchwała Nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

  WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

  Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

********************************************************************************************************

O G Ł O S Z E N I E

  Zgłaszanie kandydatów, przez pełnomocników wyborczych lub osoby upoważnione przez pełnomocników wyborczych, do składów obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., przyjmowane są w Urzędzie Gminy Nur  pokój nr 17 (sekretariat), do dnia 10 kwietnia 2020 r. (piątek) w godzinach 730 - 1530.

                                                                                                                                                                                                             W ó j t

                                                                                                                                                                                            /-/ Rafał Kruszewski 

**********************************************************************************************************

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

**********************************************************************************************************

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nur

z dnia 12 lutego 2020 roku

 Zgodnie z art. 114  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2019 r. poz.684 i poz.1504) oraz Zarządzenia Nr 8/2020 z dnia 11lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Nur przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku  wyznaczam na obszarze gminy Nur następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych :

Nur                                       – słup ogłoszeniowy

Zakrzewo- Słomy                  – plac stanowiący własność gminy (dz. nr 180)

Zuzela                                   – tablica ogłoszeń sołectwa

Kałęczyn                               – tablica ogłoszeń sołectwa oraz plac (dz.nr 94) skrzyżowanie drogi powiatowej  z  drogą gminną

Ołtarze -Gołacze                    – tablica ogłoszeń sołectwa

Strękowo                              – tablica ogłoszeń sołectwa

Godlewo -Milewek                – tablica ogłoszeń sołectwa oraz plac przy świetlicy wiejskiej

Godlewo -Warsze i Mierniki – tablica ogłoszeń sołectwa

Godlewo Wielkie                  – tablica ogłoszeń sołectwa

Kamianka Nadbużna            – tablica ogłoszeń sołectwa

Kossaki                                 – tablica ogłoszeń sołectwa

Murawskie Nadbużne           – tablica ogłoszeń sołectwa

Myślibory                             – tablica ogłoszeń sołectwa                                           

Ołowskie                               – tablica ogłoszeń sołectwa

Obryte                                  – tablica ogłoszeń sołectwa oraz plac przy świetlicy wiejskiej

Ślepowrony                          – tablica ogłoszeń sołectwa oraz plac przy świetlicy wiejskiej

Zaszków                               – tablica ogłoszeń sołectwa oraz plac przy świetlicy wiejskiej

Zaszków -Kolonia                 – tablica ogłoszeń sołectwa

Kramkowo Lipskie               – plac przy świetlicy wiejskiej(działka nr 361)

Żebry -Kolonia                      – tablica ogłoszeń sołectwa oraz plac przy przystanku PKS (działka nr 3)

Żebry -Laskowiec                  – tablica ogłoszeń sołectwa

 

                                                                                         Wójt Gminy Nur

                                                                                    /-/ Rafał Kruszewski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2020 12:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Warchala
Ilość wyświetleń: 471
17 czerwca 2020 14:06 (Andrzej Warchala) - Zmiana treści zakładki.
16 czerwca 2020 07:37 (Andrzej Warchala) - Zmiana treści zakładki.
16 czerwca 2020 07:35 (Andrzej Warchala) - Zmiana treści zakładki.